Tin tức

( Có tất cả 3 bài viết )

Vai trò , nhiệm vụ của từng con ong

05/02/2021

Ong chúa nở ra như những trứng khác, nhưng ấu trùng này được nuôi đặc biệt từ tuyến nước bọt bởi các con ong thợ (sữa ong chúa), sữa ong chúa này được chứa ...

Con ong chế tạo ra mật ong như thế nào?

05/02/2021

Một đội quân ong thợ sẽ bay đi hút mật hoa, hút khi nào đầy diều sẽ mang về tổ. Khi mang mật hoa về đến tổ sẽ có đội quân ong thợ khác tiếp nhận mật hoa ở vòi mật của nó ...

Con ong lấy phấn hoa làm gì

05/02/2021

Phấn hoa là thức ăn chính của ong, nhất là ấu trùng ong thợ và ong chúa. Khi chúa đẻ nhiều, trong cầu có nhiều trứng đã kích thích...